رو کوسنی بلوچی دوزی

Share this product

Description

رو کوسنی بلوچی دوزی
هنر دست زنان سرپرست خانوار ایرانشهر
قیمت: جفتی ۱۵۰ هزار تومان
** به عنوان رو میزی هم استفاده میشود.
ابعاد
طول: ۴۰cm
عرض: ۴۰cm
با ارسال رایگان به سراسر ایران