سبد حصیری خشکبار

Share this product

Description

سبد حصیری خشکبار
با برگ درخت نخل
هنر دست زنان سرپرست خانوار خاش
قیمت دونه ای۳۰ هزار تومان