سبد خمره ای ساده ی حصیری

Share this product

۴۰,۰۰۰ تومان

Out of stock

Description

سبد خمره ای ساده ی حصیری
با برگ درخت نخل
هنر دست زنان سرپرست خانوار از خاش
قیمت ۴۰ هزار تومان