زنجیر یا بند عینک گوی

به اشتراک گذاری این محصول

توضیحات

زنجیر یا بند عینک “گوی”
هنر دست زنان کرمانشاه
طول: ۱ متر
قیمت: ۶۰ هزار تومان