سبد حصیری خشکبار

به اشتراک گذاری این محصول

توضیحات

سبد حصیری خشکبار
با برگ درخت نخل
هنر دست زنان سرپرست خانوار خاش
قیمت هرعدد: ۳۰ هزار تومان